სიტყვა: 領導
პინიინი: lǐng dǎo
Antonyms:

群眾

(qún zhòng)