სიტყვა:
პინიინი: dùn
Antonyms:

(kuài)


(ruì)


(jiān)