სიტყვა: 輕捷
პინიინი: qīng jié
Antonyms:

笨拙

(bèn zhuō)