სიტყვა: 起伏
პინიინი: qǐ fú
Antonyms:

靜止

(jìng zhǐ)


平坦

(píng tǎn)