სიტყვა: 肥大
პინიინი: féi dà
Antonyms:

瘦小

(shòu xiǎo)