სიტყვა: 稀釋
პინიინი: xī shì
Antonyms:

濃縮

(nóng suō)