სიტყვა: 好轉
პინიინი: hǎo zhuǎn
Antonyms:

惡化

(è huà)