სიტყვა: 隐微
პინიინი: yǐn wēi
Antonyms:

明显

(míng xiǎn)