מילה: 隐微
פין-יין: yǐn wēi
Antonyms:

明显

(míng xiǎn)