სიტყვა: 递送
პინიინი: dì sòng
Antonyms:

接收

(jiē shōu)