სიტყვა: 白米
პინიინი: bái mǐ
Antonyms:

糙米

(cāo mǐ)