სიტყვა: 烈焰
პინიინი: liè yàn
Antonyms:

文火

(wén huǒ)