სიტყვა: 估计
პინიინი: gū jì
Antonyms:

确定

(què dìng)