מילה: 草木不生
פין-יין: cǎo mù bù shēng
Antonyms:

草長鶯飛

(cǎo cháng yīng fēi)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.