מילה: 提拔
פין-יין: tí bá
Antonyms:

貶職

(biǎn zhí)


壓制

(yā zhì)