מילה: 快事
פין-יין: kuài shì
Antonyms:

慘事

(cǎn shì)


慘劇

(cǎn jù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.