0
מילה: 唯諾
פין-יין: wéi nuò
Antonyms:

允諾

(yǔn nuò)


不允

(bù yǔn)