מילה: 儺神
פין-יין: nuó shén
Antonyms:

瘟神

(wēn shén)