מילה: 迂缓
פין-יין: yū huǎn
Antonyms:

舒缓

(shū huǎn)


缓慢

(huǎn màn)