מילה: 购价
פין-יין: gòu jià
Antonyms:

售价

(shòu jià)