מילה: 无源之水
פין-יין: wú yuán zhī shuǐ
Antonyms:

源远流长

(yuán yuǎn liú cháng)