מילה: 庸碌
פין-יין: yōng lù
Antonyms:

平凡

(píng fán)


骏逸

(jùn yì)