מילה: 夸大
פין-יין: kuā dà
Antonyms:

缩小

(suō xiǎo)