מילה: 出家
פין-יין: chū jiā
Antonyms:

还俗

(huán sú)