אודות כליי המרה בסינית

זהו כלי ממיר סינית, הנועד להמיר מסינית מפושטת לסינית מסורתית ולהפך. בנוסף ישנו מחולל גופנים סינים וכלי לפין-יין.

כיצד יש להשתמש בכלים אלו??

ממיר מסורתי –מפושט/ מפושט - מסורתי

מטרת הכלי הזה היא להמיר סינית מסורתית למפושטת ולהפך. יש להכניס את הטקסט המקורי לתיבה השמאלית, לבחור האם ברצונך להמיר לסינית מסורתית או מפושטת, ולאחר מכן ללחוץ על "המר". תוצאת ההמרה תופיע בתיבה הימנית. כלי זה יכול להמיר מאות שורות טקסט בבת אחת, וישמור על הרווחים המקוריים. אם ברצונך להגדיל את התיבה, יש לגרור את הפינה.

המרה בין סינית לפין-יין

כלי זה נועד להמיר בין סינית לפין-יין - כתיב סיני באותיות לטיניות, כלי זה יכול להמיר בין סינית מסורתית, מפושטת ופין-יין. יש להכניס את הטקסט המקורי לתיבה השמאלית ולאחר מכן ללחוץ על "המר". תוצאת ההמרה תופיע בתיבה הימנית. כלי זה יכול להמיר מאות שורות טקסט בבת אחת, וישמור על הרווחים המקוריים. אם ברצונך להגדיל את התיבה, יש לגרור את הפינה. התוצאה תוצג עם סימני ההטעמה מעל האותיות. ייתכן שתהיה בעיה בדיוק, כיוון שמספר תווים סיניים הם בעלי היגויים שונים.

המרת טקסט סיני לתמונה

מטרת כלי זה היא המרה של טקסט בסינית לתמונה. כלי זה נועד בעיקר לפרוייקטים (למשל שמות סיניים) בהם יש צורך לחלוק משהו עם אנשים שהמחשב שלהם אינו מסוגל להציג תווים סיניים. יש להכניס את הטקסט בסינית מופשטת לתיבה השמאלית, לבחור בסוג התמונה אותה תרצה לקבל (jpeg או bmp), לבחור את הגופן הסיני שיופיע בתמונה (דוגמאות לגופן נמצאים בצד ימין), לבחור את גודל הגופן מתפריט הגלילה, ללחוץ על הצבע בפס הגלילה מתחת ל"בחר צבע גופן" ולבחור צבע בגלגל הצבעים (יש ללחוץ על הריבוע בשביל לבחור את הצבע), לבצע את אותו התהליך עבור הרקע, ולאחר מכן ללחוץ על "צור טקסט", והטקסט בסינית יווצר. ניתן לשמור תמונה זו על המחשב, לצייץ אותה ולחלוק אותה בפייסבוק.

200 תמונות סינית אחרונות

מציג את התמונות האחרונות שנוצרו באמצעות כלי המרת טקסט סיני לתמונה. ניתן לצייץ את התמונות ולחלוק בפייסבוק.

זהו כלי ממיר סינית, הנועד להמיר מסינית מפושטת לסינית מסורתית ולהפך. בנוסף ישנו מחולל גופנים סינים וכלי לפין-יין.

כיצד יש להשתמש בכלים אלו??

ממיר מסורתי –מפושט/ מפושט - מסורתי

מטרת הכלי הזה היא להמיר סינית מסורתית למפושטת ולהפך. יש להכניס את הטקסט המקורי לתיבה השמאלית, לבחור האם ברצונך להמיר לסינית מסורתית או מפושטת, ולאחר מכן ללחוץ על "המר". תוצאת ההמרה תופיע בתיבה הימנית. כלי זה יכול להמיר מאות שורות טקסט בבת אחת, וישמור על הרווחים המקוריים. אם ברצונך להגדיל את התיבה, יש לגרור את הפינה.

המרה בין סינית לפין-יין

כלי זה נועד להמיר בין סינית לפין-יין - כתיב סיני באותיות לטיניות, כלי זה יכול להמיר בין סינית מסורתית, מפושטת ופין-יין. יש להכניס את הטקסט המקורי לתיבה השמאלית ולאחר מכן ללחוץ על "המר". תוצאת ההמרה תופיע בתיבה הימנית. כלי זה יכול להמיר מאות שורות טקסט בבת אחת, וישמור על הרווחים המקוריים. אם ברצונך להגדיל את התיבה, יש לגרור את הפינה. התוצאה תוצג עם סימני ההטעמה מעל האותיות. ייתכן שתהיה בעיה בדיוק, כיוון שמספר תווים סיניים הם בעלי היגויים שונים.

המרת טקסט סיני לתמונה

מטרת כלי זה היא המרה של טקסט בסינית לתמונה. כלי זה נועד בעיקר לפרוייקטים (למשל שמות סיניים) בהם יש צורך לחלוק משהו עם אנשים שהמחשב שלהם אינו מסוגל להציג תווים סיניים. יש להכניס את הטקסט בסינית מופשטת לתיבה השמאלית, לבחור בסוג התמונה אותה תרצה לקבל (jpeg או bmp), לבחור את הגופן הסיני שיופיע בתמונה (דוגמאות לגופן נמצאים בצד ימין), לבחור את גודל הגופן מתפריט הגלילה, ללחוץ על הצבע בפס הגלילה מתחת ל"בחר צבע גופן" ולבחור צבע בגלגל הצבעים (יש ללחוץ על הריבוע בשביל לבחור את הצבע), לבצע את אותו התהליך עבור הרקע, ולאחר מכן ללחוץ על "צור טקסט", והטקסט בסינית יווצר. ניתן לשמור תמונה זו על המחשב, לצייץ אותה ולחלוק אותה בפייסבוק.

200 תמונות סינית אחרונות

מציג את התמונות האחרונות שנוצרו באמצעות כלי המרת טקסט סיני לתמונה. ניתן לצייץ את התמונות ולחלוק בפייסבוק.

Other pages and resources