Ord: 緻密
Pinyin: zhì mì
Antonyms:

精細

(jīng xì)


精密

(jīng mì)


粗疏

(cū shū)


細膩

(xì nì)


細緻

(xì zhì)


精緻

(jīng zhì)


細密

(xì mì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.