Ord: 漫無紀律
Pinyin: màn wú jì lǜ
Antonyms:

秩序井然

(zhì xù jǐng rán)