Ord: 重言
Pinyin: zhòng yán
Antonyms:

轻诺

(qīng nuò)