Ord: 耕耘
Pinyin: gēng yún
Antonyms:

损失

(sǔn shī)


种植

(zhǒng zhí)


收获

(shōu huò)


付出

(fù chū)