Soʻz: 令人作嘔
Pinyin: líng rén zuò ǒu
Antonyms:

沁人心脾

(qìn rén xīn pí)


令人神往

(líng rén shén wǎng)


楚楚可憐

(chǔ chǔ kě lián)


讚不絕口

(zàn bù jué kǒu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.