Soʻz: 饱学
Pinyin: bǎo xué
Antonyms:

浅学

(qiǎn xué)