Salita: 膨胀
Pinyin: péng zhàng
Antonyms:

收缩

(shōu suō)


萎缩

(wěi suō)