Salita: 千篇一律
Pinyin: qiān piān yī lǜ
Antonyms:

千变万化

(qiān biàn wàn huà)


别具一格

(bié jù yī gé)


五花八门

(wǔ huā bā mén)


天渊之别

(tiān yuān zhī bié)


变化多端

(biàn huà duō duān)


别有风味

(bié yǒu fēng wèi)


千奇百怪

(qiān qí bǎi guài)


物极必反

(wù jí bì fǎn)


别树一帜

(bié shù yī zhì)