စာလုံး: 苛求於人
ပင်းယင်း: kē qiú yú rén
Antonyms:

反求諸己

(fǎn qiú zhū jǐ)