စာလုံး: 大而無當
ပင်းယင်း: dà ér wú dāng
Antonyms:

嬌小玲瓏

(jiāo xiǎo líng lóng)