စာလုံး: 不可思议
ပင်းယင်း: bù kě sī yì
Antonyms:

批判

(pī pàn)


可想而知

(kě xiǎng ér zhī)