French Southern Territories Chinese name
Хятад хэл: 法属南部和南极领地
Пиньинь: Fǎshǔ Nánbù hé Nánjílǐngdì
Emoji: 🇹🇫
Юникод: U+1F1F9 U+1F1EB
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.