სიტყვა: 鮮美
პინიინი: xiān měi
Antonyms:

腐爛

(fǔ làn)