სიტყვა: 額手稱慶
პინიინი: é shǒu chēng qìng
Antonyms:

垂頭喪氣

(chuí tóu sāng qì)