სიტყვა: 陋巷
პინიინი: lòu xiàng
Antonyms:

名門

(míng mén)


蓬門

(péng mén)