სიტყვა:
პინიინი: chí
Antonyms:

(kuài)


私邸

(sī dǐ)