სიტყვა: 藍縷
პინიინი: lán lǚ
Antonyms:

鮮華

(xiān huá)