სიტყვა: 習慣
პინიინი: xí guàn
Antonyms:

不慣

(bù guàn)