სიტყვა: 打草驚蛇
პინიინი: dǎ cǎo jīng shé
Antonyms:

欲擒故縱

(yù qín gù zòng)