სიტყვა: 寡聞
პინიინი: guǎ wén
Antonyms:

多聞

(duō wén)