სიტყვა: 好話
პინიინი: hǎo huà
Antonyms:

壞話

(huài huà)