სიტყვა: 大盤
პინიინი: dà pán
Antonyms:

小盤

(xiǎo pán)