სიტყვა: 大年
პინიინი: dà nián
Antonyms:

小年

(xiǎo nián)