სიტყვა: 下聯
პინიინი: xià lián
Antonyms:

上聯

(shàng lián)