0
სიტყვა: 一去不復返
პინიინი: yī qù bù fù fǎn
Antonyms:

反覆無常

(fǎn fù wú cháng)